حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 بمناسبت هفته بسیج ، فرماندار شهرستان و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فومن با صدور لوحی مشترک،  از دکتر سید سجاد گشتی، رییس و محمد رضائی پور فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارکنان شهید محمد پورطاعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد فومن و شفت، در این تقدیر نامه آمده است: بدینوسیله مراتب سپاس خود را نسبت به شما که در سال جاری در اجرای ماموریت های محوله همکاری صمیمانه ای با حوزه اداری،کارگری و اصناف سپاه ناحیه فومن داشته اید، اعلام می نمائیم.