حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

جهت شرکت در مسابقه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

 

http://www.codeplus.gilelecomp.com