مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

   به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ، انتخاب واحد و نیز حذف و اضافه تا 10 آبان تمدید گردید