مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

 

·        دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 97 دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد که در آن واحد فومن و شفت در رشته های مهندسی کامپیوتر نرم افزار و مهندسی مکانیک طراحی کاربردی دانشجو می پذیرد.

 

·        کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ضرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، به آدرس  www.azmoon.org  مراجعه و ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب حداکثر 100 کد رشته/ محل متناسب با کد مجموعه امتحانی خود اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت