مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

 با احترام و استناد به تقویم آموزشی دانشگاه در خصوص ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال دوم تحصیلی 96-97 در ایام حذف و اضافه از 96/11/28 لغایت 96/12/10 بدینوسیله به استحضار می­رساند؛ دانشگاه پس از آخرین مهلت اعلام شده و مسدود شدن دسترسی سامانه آموزش از طریق سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، امکان ارائه خدمات ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر را نخواهد داشت. 

 

 

 

لذا ضروریست کلیه دانشجویانی که به هر دلیل موفق به انتخاب واحد نشده اند، در بازه زمانی مذکور به عنوان آخرین فرصت، نسبت به انتخاب واحد ویا حذف و اضافه واحدهای خود اقدام نمایند.درغیر اینصورت مسئولیت عواقب احتمالی آن به عهده دانشجو خواهد بود. 

 معاونت آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه