مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 قابل توجۀ کلیۀ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت:

فرآیند ثبت نام و انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، با توجه به دروس ارائه شده توسط گروه آموزشی به صورت اینترنتی قابل انجام بوده و کلیه دانشجویان موظف­اند ضمن رعایت اولویت های پیشنهادی برنامۀ درسی(چارت انتخاب واحد) که توسط گروه های آموزشی تهیه و تدوین شده است؛ طی مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی، نسبت به ثبت واحد­های درسی خود اقدام کرده و از مراجعه حضوری به اداره آموزش اجتناب نمایند.

مقطع تحصیلی

تعداد واحد درسی گذرانده

کاردانی

55 واحد درسی

کارشناسی

ناپیوسته

پیوسته

110 واحد درسی

کارشناسی ارشد

15 واحد درسی

 لازم به ذکر است؛ دانشجویان در نیمسال آخر تحصیلی ملزم به کنترل دروس باقیمانده و رفع نقص پرونده­های تحصیلی خود می باشند. لذا ضرورت دارد تا با توجه به مقطع تحصیلی و تعداد واحد­های درسی گذرانده شده مطابق جدول مقابل، به کارشناس گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند. بدیهی است؛ آن دسته از دانشجویان که نسبت به بررسی واحدهای درسی باقیماندۀ خویش اقدام نکرده و انتخاب واحد ایشان به تایید کارشناسان آموزش نرسیده باشد؛ مسئول عواقب سوء آموزشی و بروز هر گونه اختلال در مراحل فراغت از تحصیل خود خواهند بود.