حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 دانشگاه های آزاد استان گیلان

 

 
نام واحد دانشگاهی  لینک وب سایت لینک سامانه آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش http://iautalesh.ac.ir/fa/Default.aspx http://109.109.34.34/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی مرکزلشت نشا - زیباکنار http://lziau.ac.ir/fa/ http://109.109.36.58/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/ http://176.221.29.235/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودسر و املش http://raiau.ac.ir/ http://edu.raiau.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آستارا http://www.iau-astara.ac.ir/ http://217.219.186.4/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت http://fshiau.ac.ir/Default.aspx http://217.219.186.51/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا http://smsriau.ac.ir/fa/default.aspx http://edu.smsriau.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار http://iauroudbar.ac.ir/ http://78.38.52.10/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی مركز سياهكل http://iausiyahkal.ac.ir/ http://5.22.195.58/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگــــرود http://www.iaul.ac.ir/ http://edu.iaul.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت http://www.iaurasht.ac.ir/ http://edu.iaurasht.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین الملل انزلی http://intbaiau.ac.ir/ http://edu.intbaiau.ac.ir/
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـــــد لاهیـجان http://www.liau.ac.ir/ http://edu.liau.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه http://www.asaiau.ac.ir/portal/main/r/?lan=1 http://stu.asaiau.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال - http://5.235.234.28/login.aspx

 

 

مراکز سماء استان گیلان

 

  

نام واحد دانشگاهی  لینک وب سایت لینک سامانه آموزشی
آموزشکده فنی و حرفه ای سما - رشت http://samarasht.ac.ir/ http://91.98.57.90/login.aspx
آموزشکده فنی و حرفه ای سما - لاهیجان http://samalahijan.ac.ir/ http://sama.liau.ac.ir/login.aspx
آموزشکده فنی و حرفه ای سما - بندرانزلی http://samaanzali.ac.ir/ http://109.109.58.132/login.aspx
آموزشکده فنی و حرفه ای سما -آستارا http://www.samaastara.ac.ir/ http://109.109.43.164/login.aspx
آموزشکده فنی و حرفه ای سما - رودبار http://roudbar-samacollege.ir/ http://5.235.233.180/login.aspx
آموزشکده فنی و حرفه ای سما - سیاهکل http://samasiyahkal.ac.ir/ http://5.22.195.6/login.aspx
آموزشکده فنی و حرفه ای سما -تالش http://samatalesh.ac.ir/ http://85.185.218.10/