مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در نظر دارد یک باب انتشارات به مساحت 13 متر مربع واقع در محوطه واحد فومن را از طریق مزایده به شکل اجاره واگذار نماید. لذا افرادی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی فومن ، خ انتظام ، دبیرخانه واحد مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34739042 تماس حاصل فرمایند. مبلغ سپرده شرکت در مزایده دو میلیون ریال می باشد. حداکثر زمان عودت اسناد مزایده به واحد دانشگاهی ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 10/08/96 می باشد. دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت