مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

برنامه اجرایی مسابقات کتبی وشفاهی وهنر ادبیات دینی وفرهنگی دانشجویان،اساتید ،کارکنان به شرح ذیل است:
1.ثبت نام از دهم مهرماه همزمان باهفته فرهنگی دانشگاه وشروع سال تحصیلی
2.زمان برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات استادان،کارکنان ودانشجویان همزمان باهفته قرآن(18تا24 آبان ماه)دردانشگاه انجام می پذیرد.
3.زمان برگزاری مسابقات کتبی استادان ودانشجویان ساعت 10صبح روز سه شنبه96/9/21 می باشد
4.زمان برگزاری مسابقات کتبی کارکنان در ایام مبارک دهه فجر وبراساس تصمیم شورای قرآن وعترت استان برگزار می شود.
5.زمان برگزاری مسابقات شفاهی (مرحله استانی)تا پایان فروردین ماه سال 1397 می باشد6.در خصوص بخش شفاهی وکتبی براساس آیین نامه شماره11/4466می باشد،لذا علاقمندان جهت ثبت نام وانتخاب رشته های امتحانی به کانون قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامی فومن وشفت مراجعه فرمایند.
ب:بخش مسابقات هنر وادبیات دینی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی.
1.زمان ثبت نام جشنواره هنر وادبیات دینی96/9/20 انجام می پذیرد
2.زمان تحویل آثاراز تاریخ96/9/20 تا تاریخ97/1/15ثبت نام ودریافت آثار استادان ،کارکنان ودانشجویان توسط واحد دانشگاهی3.از تاریخ 97/1/20تا تاریخ97/1/25تحویل آثار به دبیر خانه هیات امنای استانی.
معاونت فرهنگی و کانون قرآن و عترت واحد فومن و شفت