مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

با توجه به تمدید مکرر انتخاب واحد، آغاز نیمسال تحصیلی و شروع کلاس ها، عدم انتخاب واحد در مهلت اعلام شده به منزله مرخصی از تحصیل درهمان نیمسال تلقی گردیده و در صورت عدم پذیرش دلایل تاخیر، رأی شورای آموزشی برای دانشجو «مرخصی با احتساب» بوده و عواقب آن متوجه وی خواهد بود.  

 

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی