مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 96-95
انتخاب واحد 17/4/96 لغایت 21/4/96
شروع کلاسها 24/4/96
پایان کلاسها 2/6/96
امتحانات 4/6/96 لغایت 9/6/96