حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی 3-95-94 (تابستان 95) واحد فومن و شفت

انتخاب واحد : 95/4/1 لغایت 95/4/4

شروع کلاسها: 95/4/5

پایان نیمسال: 95/6/4

امتحانات : 95/6/6 لغایت 95/6/11