تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، غیبت بیش از 3 جلسه در کلاس درس بر اساس آیین نامه آموزشی، منجر به حذف درس توسط استاد مربوطه خواهد شد. لذا تاکید می گردد نسبت به حضور مداوم و منظم در کلاسهای درسی خود، اهتمام لازم را بعمل آورید.
همچنین آن دسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند، نهایتا تا روز چهارشنبه 25 فروردین ماه با اخذ مجوز از حوزه معاونت محترم آموزشی مجاز به این امر خواهند بود. در غیر اینصورت مرخصی تحصیلی در نیمسال جاری صادر خواهد شد.
روابط عمومی و اطلاع رسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت