تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در جلسه ۷۵ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ضمن ارائه طرح آمایش دانشگاه آزاد اسلامی از جذب 11 هزار عضو هیئت علمی تا پایان خرداد 95 خبر داد.

 به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور جلسه ۷۵ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، ارائه طرح آمایش دانشگاه آزاد اسلامی بود که توسط دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، انجام شد.

میرزاده در این جلسه به تحصیل بیش از یک‌ میلیون و ۷۰۰هزار دانشجو در نزدیک به ۴۰۰ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و وجود ۷۷ مرکز رشد و 685 شرکت دانش‌بنیان در این دانشگاه را نمونه اهتمام این دانشگاه به اقتصاد دانش‌بنیان دانست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، طرح‌های دیگری مانند ساماندهی آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، اصلاح ساختار هیئت علمی دانشگاه آزاد و جهت‌دهی به سمت جذب اعضای هیئت علمی جدید و تبدیل وضعیت از مربی به استادیار، استادیار به دانشیار و دانشیار به استاد را از جمله دیگر اقدامات مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «بیش از ۲۰درصد از تولید علم کشورمان به دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص دارد و توسعه کیفی این دانشگاه اولویت اصلی فعالیت‌‌ها و برنامه‌های ماست».

میرزاده گفت: «تاپایان خرداد سال ۱۳۹۵، 11 هزار عضو هیئت علمی دیگر جذب دانشگاه آزاد اسلامی خواهند شد».

۳۱ برش استانی در سند آمایش استانی دانشگاه، تاکید بر رشته‌های جدید، در نظرگرفتن نیازها و شرایط محیطی و اقلیمی و توانایی‌های هر استان با لحاظ‌کردن نظر نخبگان آن استان از اهم خصوصیات سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی برشمرده شده است.

رئیس‌ دانشگاه آزاد اسلامی به نسبت یک به 47 اعضای هیات علمی به دانشجو اشاره کرد که در پایان برنامه ششم به یک به 37 و در افق چشم‌انداز به یک به 27 خواهد رسید. او درباره تحول رویکرد جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «تقلیل دوره جذب (هیات علمی) از یک سال و نیم به چهار ماه از دستاورهای دیگر دانشگاه آزاد اسلامی است».

میرزاده گفت: «حدود ۲۰درصد از بودجه دانشگاه آزاد اسلامی در سال آینده از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های اقتصادی و تبدیل به احسن اموال دانشگاه و فعالیت‌های آموزشی کوتاه‌مدت تامین خواهد شد و به سمت کاهش نقش شهریه در بودجه دانشگاه آزاد پیش می‌رویم».

او افزود: «دانشگاه آزاد اسلامی هر ماه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق به حدود صدهزار نفر پرداخت می‌کند».

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد بودجه سال آینده دانشگاه آزاد اسلامی حدود 20 درصد رشد خواهد داشت.

پس از ارائه گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و بحث و بررسی اعضا، مقرر شد تا کمیته‌ای شامل نمایندگان وزارت علوم و وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رئیسان کمیسیون‌های آموزش و بهداشت مجلس شورای اسلامی با مسئولیت ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ظرف مدت یک ماه طرح آمایش آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را بررسی و جمع‌بندی کنند.