حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که تاکنون موفق به انجام امورات مربوط به انتخاب واحد در نیمسال 2-95-94 نشده اند، می رساند مهلت انتخاب واحد تا تاریخ 20/11/94  تمدید شده است. لازم به ذکر است برای دانشجویانی که تا تاریخ فوق، موفق به انتخاب واحد نشوند، طبق مقررات ، مرخصی تحصیلی در ترم جاری صادر خواهد شد.
معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت