حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

ثبت نام و انتخاب واحد: 3 بهمن ماه لغایت 9 بهمن ماه 94
شروع کلاسها : 10 بهمن ماه 94
حذف و اضافه: 10 بهمن ماه لغایت 14 بهمن ماه 94
پایان کلاسها: 7 خرداد ماه 95
امتحانات: 10 خرداد ماه لغایت 31 خردادماه 95