حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو می رساند، جلسه دفاع از پروژه های تخصصی نهایی این دانشجویان در روز سه شنبه 31 شهریورماه 94 ساعت 10 صبح در محل سایت 2 برگزار می شود.