تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو می رساند، جلسه دفاع از پروژه های تخصصی نهایی این دانشجویان در روز سه شنبه 31 شهریورماه 94 ساعت 10 صبح در محل سایت 2 برگزار می شود.