حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

تحویل پروژه طرح نهایی دانشجویان کارشناسی معماری در تاریخ 24 اسفندماه 1393 راس ساعت 9 صبح با هماهنگی مدیر گروه محترم معماری صورت می گیرد.

لذا دانشجویان محترم با در دست داشتن مدارک موردنیاز (نقشه،پوستر 50*70، پوستر A3 و رساله در دو نسخه شیرازه شده به همراه CD حاوی اطلاعات مذکور) در تاریخ یادشده حضور بهم رسانند.