مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

نام واحد دانشگاهی  لینک وب سایت لینک سامانه آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آستارا http://www.iau-astara.ac.ir/ http://217.219.186.4/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودسر و املش http://raiau.ac.ir/fa/ http://edu.raiau.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین الملل انزلی http://intbaiau.ac.ir/ http://edu.intbaiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی مرکزلشت نشا - زیباکنار http://lziau.ac.ir/fa/ http://109.109.36.58/
دانشگاه آزاد اسلامی مركز سياهكل http://iausiyahkal.ac.ir/ http://80.191.198.194/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه http://www.asaiau.ir/ http://stu.asaiau.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/ http://176.221.29.235/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش http://iautalesh.ac.ir/fa/Default.aspx http://109.109.34.34/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت http://www.iaurasht.ac.ir/ http://edu.iaurasht.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار http://iauroudbar.ac.ir/ http://78.38.52.10/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا http://sowmesaraiau.ac.ir/ http://edu.smsriau.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت http://fshiau.ac.ir/Default.aspx http://217.219.186.51/login.aspx
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـــــد لاهیـجان http://www.liau.ac.ir/ http://edu.liau.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگــــرود http://www.iaul.ac.ir/ http://edu.iaul.ac.ir/login.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال - http://5.235.234.28/login.aspx