تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 با بازدید آقای مهندس مدبری رییس محترم اداره گاز شهرستان فومن رسما مراحل اتصال ایستگاه گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن  وشفت به شبکه سراسری آغاز شد. وی بیان نمود پس از اخذ مجوز حفاری از اداره راه مرحله نهایی اتصال به شبکه سراسری آغاز خواهد شد. همکنون ایستگاه گاز و همچنین خط نیم پوند موجود در پروژه دانشگاه آماده بهره برداری است که در صورت محقق شدن این اتصال ، فاز دوم گاز کشی درون پروژه به ظرفیت 2 پوند نیز به اتمام خواهد رسید.