تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 با همکاری تمامی نهادهای مربوطه و پشتیبانی اداره راه شهرستانهای فومن و شفت در یک اقدام جهادی و با انتقال 124 کامیون حاوی گل از یکی از روستاهای همجوار ظرف مدت 48 ساعت ، منطقه ای به مساحت 3000 متر مربع از زیر آب خارج شد و آماده بهره برداری در جهت تسطیح و ایجاد راه ورودی دسترسی به سایت دانشگاه گردید.