تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 دو اداره راه شهرستان های فومن و شفت آقایان مهندس علیزاده و مهندس راهبری در سه ماه گذشته با تصویب راه ورودی دانشگاه که قبلا وجود نداشت ، اهدا 20 کمپرسی حامل مخلوط شن ، قرار دادن یک دستکاه بیل مکانیکی زنجیری به مدت 3 روز در هموار کردن محوطه و آماده کردن اولیه راه ورودی دانشگاه تلاش مضاعفی نمودند.مجموعه مدیریتی دانشگاه از تلاشهای این عزیزان و همکاران فعال آنان که علیرغم مشکلات فراوان به کمک این نهاد علمی ،آموزشی و پژوهشی شتافتند کمال تشکر را دارد.