تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 شهرداری شهرستان فومن با اهدا بیش از 50 دستگاه کمپرسی حامل مخلوط شن، در اختیار گذاردن یک دستگاه لودر به مدت 5 روز به آماده سازی راه دسترسی دانشگاه کمک بزرگی نمود. لازم به ذکر است که دانشگاه در حال تاسیس تاکنون فاقد راه دسترسی بود و آماده شدن رمپ ورودی از ضلع رفت جاده سراوان مدیون تلاش های شهردار محترم جناب آقای محمدی و همکاران پرتلاش آن است.