تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 آقای محسنی فرماندار محترم شهرستان فومن به همراه معاونین خود آقایان مهندس علیزاده و محتشمی در فرمانداری  ضمن بازدید میدانی از پروژه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای فومن و شفت و پیگیری و اخذ گزارش هفتگی از مراحل شروع به کار مجدد ساخت این پروژه و برگزاری جلسات ماهیانه در فرمانداری، با تمام قوا از اتمام این پروژه آموزشی-پژوهشی پشتیبانی می کند.

ایشان پس از استماع گزارش ماهیانه ریاست دانشگاه، دکتر شعبانی که با حضور تمام روسای ادارات و دستگاههای شهرستان فومن برگزارشد دستورات خود در خصوص آماده سازی بستر زیرساخت این پروژه را به ادارات برق، گاز،راهسازی ، مخابرات و شهرداری فومن و ماکلوان صادر نمودند.