تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 با کاشت نمادین چند اصل نهال توسط فرماندار محترم و تنی چند از مسئولین دستگاهها و ادارات رسما هفته درختکاری در شهرستان فومن آغاز شد