تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

کلیه دانشجویان در انتخاب دروس حتما موارد  پیش نیاز و هم نیاز واحد را مورد توجه قرار دهند. عدم رعایت این مورد موجب اخلال در روند فارغ التحصیلی شما خواهد داشت. لذا در فرصت باقیمانده حذف واضافه با رجوع به چارت درسی در انتخاب واحد خود کمال دقت را داشته باشید.