پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 قابل توجه کلیه دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد نکرده اند :

آخرین مهلت برای انتخاب واحد تاریخ 13 و 14 اسفند 1399 می باشد .
 چنانچه تا  تاریخ ذکر شده انتخاب واحد توسط دانشجو انجام نشود می بایست برای ترم پیش رو اقدام به اخذ مرخصی تحصیلی نماید. 
 
 
 
 
 
ردیف تاریخ ورودی استان - واحد دانشگاهی نوبت اول نوبت دوم
1 13 اسفند 97 و مقبل گیلان- واحد فومن و شفت ساعت 15 الی 21 ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد
2 14 اسفند 98 و 99 گیلان- واحد فومن و شفت ساعت 15 الی 21 ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد