پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 قابل توجه دانشجویان محترم 

 

جهت انتخاب واحد خود می توانید به قسمت "  دانشجویان  " در سایت واحد مراجعه نموده ، سپس با انتخاب منوهای زیر به ترتیب انتخاب واحد خود را در سامانه آموزشیار مطابق با چارت ارائه شده توسط گروه آموزشی انجام دهید  :


1- رشته های تحصیلی 

2- انتخاب گروه 

3- انتخاب مقطع 

4- چارت رشته - مقطع  مورد نظر 

 

 

با تشکر 

روابط عمومی واحد فومن و شفت