پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 بازدید محسنی فرماندار شهرستان فومن به همراه شاهین علیزاده معاون عمرانی فرمانداری، مهندس اصغری رئیس اداره برق و علیزاده رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان با همراهی دکتر شعبانی رئیس واحد فومن و شفت از پروژه ساختمانی واحد فومن و شفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت