پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

برای مطالعه طرح میزبانی دانشجویان ارشد و دکتری در پژوهشگاه صنعت نفت " اینجا " کلیک کنید 

 

***

 

روابط عمومی واحد فومن و شفت