حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و شروع کلاسها، به اطلاع می رساندکه مطابق با تقویم آموزشی  دانشگاه، آخرین مهلت جهت حذف و اضافه دروس، روز چهارشنبه مورخ 93/07/09 می باشد. بدیهی است برای دانشجویانی که تا این تاریخ موفق به انتخاب واحد نشوند، مرخصی تحصیلی درنظر گرفته خواهد شد.