تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 نشست تخصصی با موضوع :

سیره فاطمیه و منزلت زن در انقلاب اسلامی با حضور همکاران خانم دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در سالن کنفرانس واحد برگزار شد
 
 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن وشفت