تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی دیدار ریاست ، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت با خانواده شهدا " هادی پور " و " خداپرست "

 

 

 

 

روابط عمومی واحد فومن و شفت