حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 ضمن تبریک قبولی شما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، به اطلاع می رساند جهت دریافت برگه انتخاب واحد خود از روز سه شنبه 93/07/08 به آموزش مربوطه مراجعه فرمایید.