پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 در جلسه بررسی فعالیت های انجام شده در راستای تکمیل پروژه ساختمانی واحد فومن و شفت در فرمانداری فومن با حضور فرماندار و سایر مسئولین ذیربط ، دکتر شعبانی رئیس واحد، گزارش تصویری این فعالیت های عملیاتی را ارئه داد. 

 

 

 

روابط عمومی واحد فومن و شفت