پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 اولین دوره مسابقات مجازی ورزش های همگانی ویژه دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

روابط عمومی واحد فومن و شفت