پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  


به مناسبت هفته بسیج دیدار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دکتر
رامین شعبانی به همراه معاون و کارکنان این واحد دانشگاهی و اعضای بسیج دانشجویی  با حجت الاسلام نقدی امام جمعه شهرستان فومن و در ادامه قبور معطر و منور شهدای جنگ تحمیلی در مزار شهدای شهرستان فومن

 

 

 

(( به روایت تصویر ))