حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بسمه تعالی

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می کند:

جشنواره مجازی

از حماسه تا حماسه

ویژه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات علمی و مدیران واحد دانشگاهی می توانند جهت شرکت در این جشنواره و ارسال آثار محتوایی تولید شده خود در فضای مجازی به سامانه :

www.farhangi.iau.ir  مراجعه نمایند .

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت