حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

برنامه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در ترم مهرماه 1399 (ورودی های ماقبل از 99)، مرحله دوم به شرح زیر اعلام می گردد:

 

روز/تاریخ

ورودی

سری اول

سری دوم

شنبه 99/06/29

ورودی های 96 و ماقبل

ساعت 15 الی 21

ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد

یکشنبه 99/06/30

ورودی های 97 و 98

ساعت 15 الی 21

ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد

 

برای کسب اطلاع بیشتر از نحوه ورود به سامانه آموزشیار می توانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

 

فیلم های آموزشی نحوه استفاده از سامانه آموزشیار

 

راهنمای نحوه ورود به سامانه آموزشیار