حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بسمه تعالی

 

ویدئوی آموزشی نحوه استفاده اساتید محترم از سامانه آموزشیار از لینک زیر قابل مشاهده است:

 

راهنمای سامانه آموزشیار برای اساتید گرامی 

 

 

 

 

ویدئوی آموزشی نحوه استفاده دانشجویان عزیز از سامانه آموزشیار از لینک زیر قابل مشاهده است:

 

راهنمای سامانه آموزشیار برای دانشجویان محترم