حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

باسمه تعالی

دانشجویانی که برای ترم تابستان انتخاب واحد نموده اند، از پنج شنبه مورخ 9 مرداد ۹۹ می توانند با مراجعه به  درگاه ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و وارد کردن نام کاربری خود وارد محیط آموزشی کلاس های تابستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت شوند. 

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت