حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

(( بسمه تعالی ))

قابل توجه دانشجویان گرامی واحد فومن و شفت :

 انتخاب واحد ترم تابستانی واحد فومن و شفت مطابق با برنامه زمانبندی زیر انجام می پذیرد.  شایان ذکر است مهلت انتخاب واحد در تاریخ های مشخص شده قابل تمدید نیست.

 

                               جدول زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستانی واحد فومن وشفت 

تاریخ پایان

تاریخ شروع

عنوان

ردیف

99/05/02

99/04/28

انتخاب واحد

1

99/05/30

99/05/04

شروع کلاسها

2

99/06/06

99/06/01

امتحانات

3

 

 

 

 

نکات مهم:

*هر دانشجو مجاز به انتخاب حداکثر 8 واحد درسی می باشد.

*برای انتخاب 6 واحد نصف شهریه ثابت و مازاد بر 6 واحد 2/3 شهریه ثابت درنظر گرفته می شود.

*دانشجویان  ترم آخر میتوانند 10 واحد انتخاب نمایند .

*دروس وصیت نامه و آشنایی با قرآن می تواند مازاد بر 8 واحد اخذ گردد .

*دانشجویان ترم آخری که 10واحد اخذ نموده اند امکان انتخاب دروس وصیت نامه و آشنایی با قرآن را ندارند.

* کلاسهای تئوری بصورت آنلاین و کلاسهای عملی بصورت حضوری برگزار می گردد.

 

پیروز و سر بلند باشید

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت