حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، با توجه به دستورالعمل بهداشتی برگزاری امتحانات حضوری ابلاغ شده از سوی سازمان دانشگاه آزاد اسلامی و نظر به اهمیت حفظ و حراست از سلامت کلیه دانشجویان و همکاران، اجرای کامل پروتکل های بهداشتی جهت کاهش شیوع ویروس کرونا در دستور کار قرار دارد.

از این رو، خواهشمند است دانشجویان عزیز قبل از شروع امتحانات در سامانه خوداظهاری وزارت بهداشت به آدرس salamat.gov.ir ثبت نام نموده و در صورتیکه علامت بیماری را نداشتند، پیامک دریافت شده مذکور و یا فرم خوداظهاری تکمیل شده پیوست (که ازاینجا قابل دانلود است) را در بدو ورود به مسئولین مربوطه ارائه دهند.

***  پوشیدن ماسک جهت شرکت دانشجو در امتحانات الزامی است ***