حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 اطلاعیه :

قابل توجه دانشجویان محترم:

با توجه به شروع امتحانات از تاریخ 99/03/24 خواهشمند است نسبت به تسویه حساب مالی خود

اقدام فرمایید.