حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

*قابل توجه دانشجویان گرامی*

بدینوسیله به اطلاع می رساند، کلیه امتحانات روز دوشنبه، 1398/10/16 در کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت لغو گردیده و در روز شنبه مورخ 1398/10/28 برگزار خواهد شد. شایان ذکر است برنامه امتحانات واحد در سایر تاریخ ها به قوت خود باقی است.