حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

*قابل توجه همکاران گرامی*

با احترام؛ از آندسته از همکاران محترم که قصد تمدید عضویت در بیمه مازاد درمان دانشگاه را دارند تقاضا می گردد که با مراجعه به سامانه ساجد، قسمت صندوق هزینه مازاد درمان، مفاد بخشنامه و شرایط قرارداد جدید را مطالعه نموده و در صورت تمایل نسبت به قبول شرایط و ثبت درخواست اقدام فرمایند. همچنین، از آن دسته از عزیزانی که تمایل به تمدید عضویت ندارند خواهشمند است، پس از لغو عضویت در سامانه ساجد، انصراف کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 1398/10/17 به رئیس محترم اداره توسعه مدیریت و منابع واحد ارائه فرمایند.