حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت گفت: عضو هیات علمی تمام وقت گروه ریاضی این واحد دانشگاهی با صدور حکمی از سوی دکتر محمدمهدی طهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.

دکتر سید سجاد گشتی  افزود: در حکم دکتر طهرانچی خطاب به دکتر بیژن حسنی لیچائی آمده است: با توجه به کسب مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در رشته ریاضی و بر اساس تصمیم یکصد و چهل و دومین نشست هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاداسلامی از تاریخ فراغت از تحصیل به مرتبه استادیاری ارتقا می‌یابید.

وی ابراز امیدواری کرد که دکتر حسنی در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشأ خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارد.

دکتر حسنی لیچائی هم اکنون مسئولیت معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت را بر عهده دارد.