حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بسمه تعالی

پیرو مصوبه شورای اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، مسابقه نقاشی با موضوع نماز ویژه فرزندان کارکنان و اساتید تا سن 12 سال و مسابقه خوشنویسی با موضوع نماز بدون محدودیت سنی راس ساعت 14 مورخ 1398/11/28 در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه واحد رشت برگزار می گردد. لذا از کلیه همکاران عزیز دعوت می گردد تا در صورت احراز شرایط شرکت در مسابقه توسط خود و یا فرزندان عزیزشان، در این رویداد فرهنگی حضور بهم رسانند.