حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 اطلاعیه تکمیل ظرفیت نیمسال دوم سال 98

 

مقطع

 

شیوه

 

انتشار اطلاعیه و دفترچه حاوی اطلاعات

رشته / محل ها

بازه زمانی انتخاب رشته و یا ثبت نام

 

کارشناسی ارشد

انتخاب رشته داوطلبان در سامانه مرکز سنجش و پذیرش

AZMOON.ORG

 

22/8/98

23/8/98 لغایت

26/8/98

کارشناسی پیوسته

ثبت نام مستقیم توسط واحد دانشگاهی در سامانه

AZMOON.NET

               25/8 /98

 

28/8/98 لغایت 30/10/98

کاردانی نا پیوسته

کارشناسی نا پیوسته

28/8/98

30/8/98 لغایت 30/10/98

کاردانی پیوسته

29/8/98

2/9/98 لغایت 30/10/98

 

·        به اطلاع متقاضیان محترم در مقاطع کاردانی و کارشناسی می رساند ثبت نام به صورت حضوری در محل واحد دانشگاهی فومن و شفت به نشانی فومن خیابان انتظام صورت می پذیرد.

·        جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید  با شماره های 01334734689 و 01334733093 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت