حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 قابل توجه دانشجويان محترم؛

كليه كلاسهاي استاد مليحي در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٨ برگزار نمي گردد، متعاقبا زمان برگزاري كلاسهاي جبراني دروس مربوطه اطلاع رساني خواهد شد.